John Cage over muziek

Je kunt beter muziek schrijven dan uitvoeren, je kunt beter muziek uitvoeren, dan er naar luisteren, je kunt er beter naar luisteren dan haar misbruiken voor verstrooiing, amusement of cultuurconsumptie.

It is better to make a piece of music than to perform one, better to perform one than to listen to one, better to listen to one than to misuse it as a means of distraction, entertainment, or acquisition of `culture’.

(Bron: John Cage: Silence)
Graag voeg ik hier nog aan toe als eerste keuze: samen muzikaal improviseren!

Let’s make music!

Let’s make music! is een burger (privé) initiatief, opgericht in 2001 en ontstaan vanuit social commitment (non profit). Alle initiatieven zijn subsidieloos en worden vanuit eigen middelen gefinancierd of via samenwerking verkregen. De initiatieven dienen als handreiking naar stakeholders en belanghebbende partijen, zodat deze de initiatieven regionaal kunnen inzetten.

De belangrijkste doelstellingen van Let’s make music! zijn:

  • Het stimuleren van muziekbeoefening via dremelverlagende en effectieve aanpak;
  • Het creëren van een betere communicatie met consumenten;
  • Het stimuleren van samenwerking;
  • Lobbyen naar o.a. politiek en overheid voor meer aandacht voor muziekbeoefening.